Wanneer is de Eenpersoons PEP® de juiste oplossing voor jou?

 • als je op zeer korte termijn wilt starten
 • als je speciale leerdoelen hebt die in een groep niet aan de orde komen
 • als je data of tijden flexibel moet kunnen inplannen
 • als er geen groep is gepland en je toch wilt starten met het programma
 • als de competentie ‘Plannen en Organiseren van het eigen werk’ een belangrijk punt is in jouw jaargesprekken

 

Met het Persoonlijk Efficiency Programma voor 1 persoon kun je

 • de oplopende werkdruk in de hand houden
 • vermijden dat je burn-out raakt
 • jouw kostbare tijd beter verdelen en balans in jouw leven herstellen
 • de groeiende informatiestroom de baas blijven
 • gedelegeerd werk bewaken
 • uw deadlines halen en je aan je beloftes houden
 • werken aan je competenties
 • zeer persoonlijke leerdoelen inbrengen

 

Werkwijze en globale inhoud van eenpersoons-pep®

Vóór de start van de training vul je de PEP® Efficiency Survey in. Deze geeft precies de eigen werkgewoonten en werkroutines weer. Het resultaat van deze enquête vormt de basis voor een gedetailleerde implementatie van het PEP® programma.  Aan het einde van de PEP® training wordt het resultaat gemeten.

 

Eerste bijeenkomst van ongeveer 4 uur

Aan de orde komen:

Jouw persoonlijke leerdoelen
De PEP® principes (kern hiervan is DOE HET NU)
Efficiënte persoonlijke werkgewoontes en werkroutines
Een effectieve werkplek, zowel fysiek als digitaal
Filteren van informatie en snelle e-mail afhandeling

Als het start gesprek niet op de eigen werkplek plaats vindt, dan ruimen we aan het eind van dit dagdeel tijd in voor begeleiding op de werkplek. Je gebruikt de rest van dag om de besproken principes verder toe te passen in de eigen werksituatie.

 

Tweede bijeenkomst van ongeveer 4 uur           (1-2 weken na dag 1)

Aan de orde komen:

Jouw persoonlijke leerdoelen
Planning en prioriteiten stellen
Agendabeheer
Taken managen
Planningstools kiezen en gebruiken
Overdraagbaar werken

Ook nu ruimen we aan het eind van dit dagdeel tijd in om principes toe te passen op de eigen werkplek.

 

Derde bijeenkomst van 1-2 uur           (minimaal 4 weken na dag 2)

Op deze dag evalueren we de persoonlijke doelstellingen en bekijken we de nameting. Als er nog zaken liggen die onaf zijn of nog niet aan de orde zijn geweest, maken we afspraken voor een vervolg. Anders ronden we het PEP® programma af met certificering van de deelnemer.

 

Eenpersoons PEP