Het Nieuwe Werken vraagt om persoonlijke efficiency

Om Het Nieuwe Werken optimaal in de praktijk te kunnen brengen moeten medewerkers en managers hun gedrag veranderen. Managers gaan sturen op resultaat. Medewerkers krijgen vrijheid om te kiezen waar en wanneer ze willen werken. En daar hoort nieuw gedrag bij. Gedrag veranderen gaat niet vanzelf, zelfs als we weten dat het anders moet en ook ander gedrag willen.

Toch is gedrag goed en snel veranderbaar als je mensen laat zien hóe ze kunnen veranderen en als je ze de voordelen van ander gedrag kunt laten ervaren. Daarom wordt het Persoonlijk Efficiency programma PEP® gegeven op de werkplek van de deelnemers. Ze gaan aan de slag met hun eigen werk en onder begeleiding van een PEP-coach doen ze dat op een andere, effectievere manier.

Omdat men bij Het Nieuwe Werken ook op een heel andere manier moet leren omgaan met samenwerken en ontmoeten, dus met plannen en afstemmen, is vaak een hele afdeling of een hele organisatie betrokken bij een PEP® traject. Dat heeft ook als voordeel dat men dezelfde ‘taal’ gaat spreken, daar waar het gaat om bijvoorbeeld afspraken, interrupties, geconcentreerd werken en archiveren.

 

Het Nieuwe Werken