Wat is overdraagbaar werken?

Met overdraagbaar werken wordt er voor gezorgd dat werkprocessen, archivering, werkplekorganisatie en planning van alle medewerkers
van een team of afdeling eenduidig zijn, zodat iedereen altijd weet wat er gedaan moet worden.

Wanneer is er behoefte aan overdraagbaar werken?

– als afdelingen worden samengevoegd;
– in teams met veel parttimers;
– als de toestroom van werk aan veel fluctuaties onderhevig is;
– bij fusies;
– als er veel achterstanden zijn.

Hoe is overdraagbaar werken te realiseren?

In enkele fasen begeleidt Mulder Performance Consultants individuele werknemers naar uniformiteit in verwerking en archivering,
daarna worden de werkprocessen transparant en practisch inzichtelijk gemaakt en/of op andere wijze vorm gegeven en als laatste worden er afspraken gemaakt over ondersteunende diensten en middelen.

Contact.

Overdraagbaar werken