De formule
waar je een leven lang plezier van hebt

 

Hoge werkdruk?
Werk je wel erg vaak over?
Heb je veel te weinig tijd om alles te doen wat er van je gevraagd wordt?
Komt er altijd wat tussen als je je eens op één ding wilt concentreren?
Blijven de resultaten van het werk ver achter bij de tijd en de energie die je investeert?
Moet je vaak zoeken omdat je veel mappen hebt aangemaakt?

Met PEP heb je een waardevol hulpmiddel in handen om je werk efficiënter uit te voeren. PEP staat dan ook voor Persoonlijk Efficiency Programma.

Wat is PEP?

PEP is een praktische training waarbij we je op jouw werkplek begeleiden. Daar benaderen wij samen met jou de problemen die jij ervaart bij het efficiënt en effectief uitvoeren van je werkzaamheden. Individueel, vanuit verschillende invalshoeken en toegespitst op jouw functie.

PEP omvat de volgende aandachtsgebieden:

 • Organisatie van de werkplek
 • Persoonlijke werkgewoonten
 • Werkplanning en taakmanagement

Met PEP kun je:

 • De oplopende werkdruk in de hand houden en burn-out vermijden.
 • Jouw kostbare tijd beter verdelen en gebruiken.
 • Onnodige werkonderbrekingen vermijden en toch geen ‘nee’ verkopen.
 • De groeiende informatiestroom de baas blijven.
 • Je werk sneller doen door gemakkelijke werkgewoonten aan te leren.
 • Gedelegeerd werk bewaken en altijd weten wat er gaande is.
 • Een perfect werkarchief opzetten.
 • Je aan je beloftes houden en je deadlines halen.

Na PEP mag je verwachten dat:

 • Je geen zaken meer uitstelt en tijdig beslissingen neemt.
 • Je minder onderbroken wordt en daardoor geconcentreerd en sneller kunt werken.
 • Routinewerk je gemakkelijker afgaat en lastige klussen niet te lang blijven liggen.
 • Je werkplek opgeruimd is en je niet meer hoeft te zoeken naar e-mails en papieren.
 • Je een systeem hebt waardoor je al je werk snel kunt afhandelen.
 • Je een haalbare planning kunt maken voor al jouw werkzaamheden. Zo hou je overzicht.
 • Je de juiste prioriteiten kunt stellen waardoor je meer aandacht kunt besteden aan je kerntaken.

Naast jouw persoonlijke resultaten zullen er ook in de organisatie als geheel effecten optreden. Het serviceniveau en de kwaliteit van je werk gaan omhoog omdat zaken sneller afgehandeld worden, beslissingen daadkrachtiger genomen worden en achterstanden afnemen.

PEP heeft een rendement van 80% omdat:

 • Je wordt getraind op jouw eigen werkplek. Een deelnemer zegt hierover: “Als je een training in een conferentieoord volgt, moet je daarna wel zelf de discipline opbrengen om het ook echt uit te voeren. Bij PEP doe je het meteen goed.”
 • De training een doorlooptijd heeft van enkele maanden. Je blijft een lange periode bezig met de principes van PEP. Vaak worden pas na een tijdje de individuele knelpunten goed zichtbaar en juist dan helpen wij je verder.
 • PEP een individuele training is.
 • Afspraken op flexibele wijze tot stand komen. Je mist nooit een bijeenkomst met de consultant en wij werken net zo lang met je samen tot je alle principes van PEP onder de knie hebt.

Wil je meer informatie over onze PEP-trainingen?