Stress op het werk: negen symptomen

Schermafbeelding 2015-02-12 om 15.50.58

Iedere cursist die een PEP-training volgt vult vooraf een vragenlijst in, het Persoonlijk Werk Profiel. Dit gebeurt wereldwijd en er zijn hier duizenden gegevens te vinden. Eén van de vragen in de lijst is of men stress op het werk ervaart. We hebben onderzocht of er een relatie bestaat tussen een hoge score op deze vraag (“veel stress”) en een hoge score op een van de andere vragen. De uitkomst was verbluffend. Er bleek zeker een relatie te bestaan tussen het feit dat mensen stress op het werk ervaren en 9 andere hoge scores.

Mensen die aangeven dat ze stress op het werk ervaren geven ook aan dat ze:

  • veel stapels op hun bureau hebben
  • kampen met achterstanden (dus geen werkvoorraad)
  • verhoudingsgewijs veel tijd besteden aan zaken die niet hun kernfunctie zijn, zoals email
  • veel moeten zoeken omdat het archief niet op orde is
  • vaak gestoord worden
  • moeite hebben om een werkbare planning te maken
  • veel klusjes tussendoor moeten doen
  • last hebben van overmatig uitstelgedrag
  • vlak voor een deadline pas echt aan het werk gaan

Let wel, dit zijn geen oorzaken van stress op het werk, louter relaties!

Stress op het werk